Job Vacancies @PhuketFit

พ่อครัว/แม่ครัว

Job Vacancies @PhuketFit

พ่อครัว/แม่ครัว

พ่อครัว/แม่ครัว

คุณสมบัติ:

 • มีความรู้เรื่องการทำอาหารและวัตถุดิบในการทำอาหาร, การตกแต่งจาน, รักการทำอาหาร, มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัยและรอบคอบ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพย์ติดอื่น มีสุขภาพแข็งแรง
 • ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถเข้างานรอบเช้าหรือรอบบ่ายได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามหน้าที่
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักงาน ไม่เกี่ยงงาน
 • เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมเรียนรู้งาน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด
 • มีประสบการณ์ทำครัวร้านอาหาร หรือโรงแรม รีสอร์ท อย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารคลีน หรืออาหาร Vegan จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • เปิดครัว เตรียมอุปกรณ์-ภาชนะ, จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี ให้สดใหม่ และมีพร้อมใช้งาน
 • ปรุงอาหารที่ได้รับมอบหมายได้ มีรสชาติและคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท
 • ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว รักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด ลดการสูญเสีย หรือ รั่วไหล
 • ปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครัว และการปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
 • ปิดครัว ทำความสะอาดครัวร่วมกันกับทีมงานครัว พร้อมช่วยเตรียมอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบสำหรับเช้าวันต่อไป
 • ช่วยเหลือหัวหน้าครัวเพื่อรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัด ในการเรื่องการถนอมอาหาร, เก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารต่างๆ อย่างถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด

ส่งใบสมัครได้ที่นี่

กรุณาส่งเรซูเม่ของคุณไปยัง hr@phuketfit.com

Maximum size: 7MB.
Allowed file types: .pdf, .doc, .docx.

Our Benefits

biceps-1

Make a Real impact

Work in a small company that stands out and has a big impact. Collaborate with expert program specialists and coaching staff to develop wellness improvements. Deliver personalized services to help clients kickstart their healthy lifestyle and reach fitness goals.

goal-1

Long-Term Potential

Work with a dynamic and growing company that encourages personal growth and offers the potential for career advancement. We hire from within first and provide opportunities to take on greater roles within the company.

balance-1

Work Life Balance

Join us and be just five minutes away from the gorgeous Naiharn beach with its breathtaking views of the Andaman Sea. Feel the refreshing sea breeze and create unforgettable moments!

opportunity-1

Opportunity

Join a company where you can lead and contribute to every aspect of its operations. Create, plan, and execute for an unparalleled opportunity for career growth.

Other Job Openings

Fitness Nutrition Coach

Thai Nationality or Foreigner, Urgently Required
 • PhuketFit is a fitness and weight loss retreat and is looking for a Fitness & Nutrition Coach who will deliver a world class program experience to our clients!
 • The ideal candidate for this role will have a background in health and wellness, with a focus on nutrition and exercise. They should possess excellent interpersonal and communication skills, be highly organised, and have a passion for helping others achieve their health and wellness goals.
 • The successful coach to join our team will be extremely self-motivated and outgoing. Working with a varied clientele he/she must be positive at all times and bring a level of energy to our program that will encourage participants to drive themselves further than they thought they could.
 • The coach should have experience in leading strength and conditioning classes, managing the flow of a class, providing group and one-on-one instruction, and ensuring the safety of participants.
 • The Fitness & Nutrition Coach is responsible for providing personalised support and guidance to guests seeking to improve their health and lose weight through a combination of diet, exercise, and other wellness practices.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Guest Service Agent

Thai Nationality, Urgently Required
 • PhuketFit is a fitness and weight loss retreat and is looking for a Guest Service Agent to assist our team to deliver an unforgettable life-changing experience to our clients!

  Ideal Candidate Characteristics:

 • Prior experience in a reception environment, preferably in a health and fitness establishment or hotel property.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong problem-solving and decision-making abilities.
 • Ability to multitask and work well under pressure.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Positive attitude and demeanour in a fast-paced environment.
 • Ability to work both independently and as part of a team.
 • Proficiency in basic software programs.
 • Passionate about health, wellness, and helping others.
 • Desire for personal development and growth within the company.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Sales and Marketing Executive

Thai Nationality or Foreigner
 • Exciting opportunity to join the PhuketFit team as a Sales and Marketing Executive
 • Responsible for implementing an integrated marketing strategy and leveraging it to generate leads and hit revenue targets
 • Requires marketing experience and a proven track record of sales to end-consumers
 • Must have excellent English communication skills and a strong understanding of social media and digital marketing
 • Offers potential for professional growth within an exciting industry and the opportunity for greater responsibility and management opportunities.

Program Coordinator

Thai Nationality
 • Be the face of PhuketFit and create the ultimate fitness experience for program guests.
 • Manage and oversee fitness studio staff and assist in administration and organization of the program.
 • Ensure cleanliness, maintenance and security of fitness areas and equipment.
 • Promote PhuketFit's vision and values and provide 5-star guest relations.
 • Handle a variety of tasks from reporting, payroll, equipment acquisition and more, as directed by the General Manager.

Strength & Conditioning Coach

Thai Nationality or Foreigner
 • PhuketFit is a fitness and weight loss community looking for a coach to deliver a world-class workout experience to clients.
 • The ideal coach should be self-motivated, outgoing, positive, energetic, and possess excellent communication skills.
 • The coach should have experience in leading strength and conditioning classes, managing the flow of a class, providing group and one-on-one instruction, and ensuring the safety of participants.
 • Key skills required include leadership abilities, passion for health and fitness, empathy for clients, and being a team player.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Mobility Instructor (Yoga & Pilates)

Thai Nationality
 • Teach safe and effective group yoga classes to a diverse audience.
 • Provide participants with a safe and healthy environment.
 • Teach fun, motivational yoga classes about the benefits of healthy living.
 • Maintain the necessary qualifications, certifications, and continuing education credits for the position.
 • Maintain a professional demeanour and a positive attitude.

Detox Consultant

Thai Nationality
 • Opportunity to work in a team of professionals delivering detox and cleanse consultations and managing SPA programs at PhuketFit.
 • Requires a minimum of two years of experience in a relevant field such as sports science, wellness studies, health management, physiology, or life sciences.
 • Requires excellent interpersonal, organizational, communication, and problem-solving skills.
 • Requires a physically fit and empathetic candidate who can provide 5-star service and participate in brand building and outside activities for guests.
 • Offers opportunities for professional growth and development through education, literature, conferences, and workshops.

Weight Loss Consultant

Thai Nationality
 • Weight-loss consultant role within a professional team, guiding guests toward long-term healthy lifestyle changes.
 • Qualifications in nutrition, dietetics, physiology, or life sciences are required, as well as a strong knowledge of fitness and exercise.
 • The ideal candidate will have excellent interpersonal, emotional, and communication skills, as well as at least one year of nutritional consultation experience.
 • Delivering informative and interactive education classes, maintaining guest files and records, and providing 5-star guest service are all expected.
 • Candidates must be physically fit, able to work a variety of shifts, possess strong computer and research skills, and be able to work in a multicultural environment.

Trainee Media Person

Thai Nationality
 • Capture and edit photos and videos
 • Manage social media channels
 • Support content and social media strategy development
 • Provide performance reports and recommendations
 • Ensure multimedia content is on-brand and in line with the retreat's identity.

House Keeping

Thai Nationality, Urgently Required
 • Clean guest rooms to the company's standards.

 • Clean common areas of the company.

 • Check the condition of rooms after guests check out.

 • Consistently report the status of rooms to supervisors and relevant staff, such as readiness for new guests, any damages, or need for repairs.

 • Perform other tasks as assigned by superiors.

 •  

F&B Server

Thai Nationality, Urgently Required
 • Customer service duties: taking orders, serving food, setting up equipment.
 • Responsible for maintaining general orderliness in operating the restaurant so that it is neat and tidy.
 • Listen to and solve customer complaints in a gentle and satisfying manner that satisfies customers and meets company policy.
 • Responsible for preparing and cleanliness before opening and during opening service Including arranging the table correctly according to the specified standards.