Job Vacancies @PhuketFit

คนดูแลทำความสะอาด

Job Vacancies @PhuketFit

คนดูแลทำความสะอาด

คนดูแลทำความสะอาด

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • รักในการทำงานเป็นทีม และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และพร้อมปรับตัวเข้ากับมาตรฐานของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบของบริษัท
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • ทำความสะอาดห้องพักของแขกตามมาตรฐานของบริษัท
 • ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท
 • ตรวจความเรียบร้อยของห้องพักเมื่อแขกเช็กเอ้าท์
 • แจ้งรายงานสถานะของห้องพักแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเสมอ อาทิเช่น ห้องพร้อมเข้าพักแล้ว, มีบางจุดเสียหายหรือต้องแก้ไขซ่อมแซม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งใบสมัครได้ที่นี่

กรุณาส่งเรซูเม่ของคุณไปยัง hr@phuketfit.com

Maximum size: 7MB.
Allowed file types: .pdf, .doc, .docx.

Our Benefits

biceps-1

Make a Real impact

Work in a small company that stands out and has a big impact. Collaborate with expert program specialists and coaching staff to develop wellness improvements. Deliver personalized services to help clients kickstart their healthy lifestyle and reach fitness goals.

goal-1

Long-Term Potential

Work with a dynamic and growing company that encourages personal growth and offers the potential for career advancement. We hire from within first and provide opportunities to take on greater roles within the company.

balance-1

Work Life Balance

Join us and be just five minutes away from the gorgeous Naiharn beach with its breathtaking views of the Andaman Sea. Feel the refreshing sea breeze and create unforgettable moments!

opportunity-1

Opportunity

Join a company where you can lead and contribute to every aspect of its operations. Create, plan, and execute for an unparalleled opportunity for career growth.

Other Job Openings

Fitness Nutrition Coach

Thai Nationality or Foreigner, Urgently Required
 • PhuketFit is a fitness and weight loss retreat and is looking for a Fitness & Nutrition Coach who will deliver a world class program experience to our clients!
 • The ideal candidate for this role will have a background in health and wellness, with a focus on nutrition and exercise. They should possess excellent interpersonal and communication skills, be highly organised, and have a passion for helping others achieve their health and wellness goals.
 • The successful coach to join our team will be extremely self-motivated and outgoing. Working with a varied clientele he/she must be positive at all times and bring a level of energy to our program that will encourage participants to drive themselves further than they thought they could.
 • The coach should have experience in leading strength and conditioning classes, managing the flow of a class, providing group and one-on-one instruction, and ensuring the safety of participants.
 • The Fitness & Nutrition Coach is responsible for providing personalised support and guidance to guests seeking to improve their health and lose weight through a combination of diet, exercise, and other wellness practices.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Guest Service Agent

Thai Nationality, Urgently Required
 • PhuketFit is a fitness and weight loss retreat and is looking for a Guest Service Agent to assist our team to deliver an unforgettable life-changing experience to our clients!

  Ideal Candidate Characteristics:

 • Prior experience in a reception environment, preferably in a health and fitness establishment or hotel property.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong problem-solving and decision-making abilities.
 • Ability to multitask and work well under pressure.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Positive attitude and demeanour in a fast-paced environment.
 • Ability to work both independently and as part of a team.
 • Proficiency in basic software programs.
 • Passionate about health, wellness, and helping others.
 • Desire for personal development and growth within the company.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Sales and Marketing Executive

Thai Nationality or Foreigner
 • Exciting opportunity to join the PhuketFit team as a Sales and Marketing Executive
 • Responsible for implementing an integrated marketing strategy and leveraging it to generate leads and hit revenue targets
 • Requires marketing experience and a proven track record of sales to end-consumers
 • Must have excellent English communication skills and a strong understanding of social media and digital marketing
 • Offers potential for professional growth within an exciting industry and the opportunity for greater responsibility and management opportunities.

Program Coordinator

Thai Nationality
 • Be the face of PhuketFit and create the ultimate fitness experience for program guests.
 • Manage and oversee fitness studio staff and assist in administration and organization of the program.
 • Ensure cleanliness, maintenance and security of fitness areas and equipment.
 • Promote PhuketFit's vision and values and provide 5-star guest relations.
 • Handle a variety of tasks from reporting, payroll, equipment acquisition and more, as directed by the General Manager.

Strength & Conditioning Coach

Thai Nationality or Foreigner
 • PhuketFit is a fitness and weight loss community looking for a coach to deliver a world-class workout experience to clients.
 • The ideal coach should be self-motivated, outgoing, positive, energetic, and possess excellent communication skills.
 • The coach should have experience in leading strength and conditioning classes, managing the flow of a class, providing group and one-on-one instruction, and ensuring the safety of participants.
 • Key skills required include leadership abilities, passion for health and fitness, empathy for clients, and being a team player.
 • The successful candidate will receive competitive compensation, opportunities for personal growth, and be a part of an inspiring and fun work environment.

Mobility Instructor (Yoga & Pilates)

Thai Nationality
 • Teach safe and effective group yoga classes to a diverse audience.
 • Provide participants with a safe and healthy environment.
 • Teach fun, motivational yoga classes about the benefits of healthy living.
 • Maintain the necessary qualifications, certifications, and continuing education credits for the position.
 • Maintain a professional demeanour and a positive attitude.

Detox Consultant

Thai Nationality
 • Opportunity to work in a team of professionals delivering detox and cleanse consultations and managing SPA programs at PhuketFit.
 • Requires a minimum of two years of experience in a relevant field such as sports science, wellness studies, health management, physiology, or life sciences.
 • Requires excellent interpersonal, organizational, communication, and problem-solving skills.
 • Requires a physically fit and empathetic candidate who can provide 5-star service and participate in brand building and outside activities for guests.
 • Offers opportunities for professional growth and development through education, literature, conferences, and workshops.

Weight Loss Consultant

Thai Nationality
 • Weight-loss consultant role within a professional team, guiding guests toward long-term healthy lifestyle changes.
 • Qualifications in nutrition, dietetics, physiology, or life sciences are required, as well as a strong knowledge of fitness and exercise.
 • The ideal candidate will have excellent interpersonal, emotional, and communication skills, as well as at least one year of nutritional consultation experience.
 • Delivering informative and interactive education classes, maintaining guest files and records, and providing 5-star guest service are all expected.
 • Candidates must be physically fit, able to work a variety of shifts, possess strong computer and research skills, and be able to work in a multicultural environment.

Trainee Media Person

Thai Nationality
 • Capture and edit photos and videos
 • Manage social media channels
 • Support content and social media strategy development
 • Provide performance reports and recommendations
 • Ensure multimedia content is on-brand and in line with the retreat's identity.

F&B Server

Thai Nationality, Urgently Required
 • Customer service duties: taking orders, serving food, setting up equipment.
 • Responsible for maintaining general orderliness in operating the restaurant so that it is neat and tidy.
 • Listen to and solve customer complaints in a gentle and satisfying manner that satisfies customers and meets company policy.
 • Responsible for preparing and cleanliness before opening and during opening service Including arranging the table correctly according to the specified standards.

Kitchen Cook

Thai Nationality, Urgently Required
 • Open the kitchen, prepare equipment and utensils, and ensure ingredients and seasonings are fresh and ready for use.
 • Cook assigned dishes to the company's standard, ensuring taste and quality.
 • Maintain cleanliness and order in the kitchen, ensuring equipment and utensils are clean, organized, and safe.
 • Use ingredients efficiently to minimize waste and cost.
 • Follow safety and hygiene principles strictly in the kitchen and food preparation.
 • Close the kitchen, clean up with the team, and prepare equipment or ingredients for the next day.
 • Assist the head chef in maintaining strict standards in food preservation, ingredient storage, and ensuring food safety for consumers.
 • Responsible for other tasks as assigned and follows instructions strictly.